Hendrika Willemse | High performance | Ondernemer | Coach | Spreker | She in IT

Column Dutch IT Channel | Het is geen sprint, maar een marathon!

Afgelopen week verscheen er een artikel op nu.nl met de titel “Top Nederlandse beursbedrijven is nog steeds een mannenbolwerk”. Het aandeel van vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven is nog steeds erg klein. Nu.nl heeft een inventarisatie gedaan van 50 CEO’s van de grootste en middelgrote beursgenoteerde bedrijven en dit was de conclusie is dat bij 47 bedrijven er een man aan de top staat.

Sinds begin vorig jaar is er een vrouwenquota en zijn bedrijven verplicht om een vrouw aan te nemen wanneer er iemand vertrekt uit de raad van commissarissen. De grote vraag is hoeveel verandering je nou echt binnen een jaar kunt verwachten. Men had gehoopt dat het quota er ook voor zou zorgen dat er ook meer vrouwen aan de top zouden komen op andere lagen binnen organisaties. Ook daar blijft een grote stijging nog uit.

Veel bedrijven zien de nut en noodzaak voor meer diversiteit in de managementlagen wel in, maar blijven het uitdagend vinden om er in de praktijk invulling aan te geven. Er zijn uiteraard ook bedrijven die creatief met het quota omgaan en het maar lastig en te veel moeite vinden. Wat mij betreft heb je als bedrijf echt de boot gemist als je niet begrijpt waarom diversiteit in de breedste zin essentieel is. Diversiteit is een must wil je langdurig succesvolle organisaties kunnen bouwen.

Vaak hoor ik argumenten voorbijkomen waarin aangegeven wordt dat er geen vrouwelijke sollicitanten zijn. Of dat ze niet de juiste achtergrond hebben. Of dat het niet de beste fit is. Overigens is de beste fit relatief, want op basis waarvan bepaal je of iemand de juiste fit is. Kijk je daarin naar mensen vanuit je eigen referentiekader en moeten ze voldoen aan jouw standaarden? Of zijn ze daadwerkelijk de beste fit voor de functie die je aan het invullen bent? Wat bepaald nou echt of iemand succesvol invulling kan geven aan een functie?

De juiste achtergrond en ervaring komt ook vaak voorbij als argument. Natuurlijk kan het zo zijn dat iemand nog niet de ervaring heeft, maar dat wil niet zeggen dat iemand die ervaring niet kan opdoen. We zijn allemaal ooit ergens begonnen zonder dat we de ervaring al hadden. Iemand kan wel de ervaring hebben en een mooi trackrecord hebben, maar dat wil niet zeggen dat iemand ook binnen een ander bedrijf succesvol gaat zijn. Er zijn meer factoren die hier een rol in spelen, naast achtergrond en ervaring. Kennis, kunde en ervaring kan iemand leren en opdoen. Motivatie is vaak een gegeven. Als je het mij vraagt is motivatie juist belangrijk. Dit heeft vaak een grotere invloed op succes dan ervaring.

Hoe kan het ook anders? Door jezelf en anderen uit te dagen om buiten de kaders te denken. Wat nou als het ook anders kan? Als je op een andere manier naar talent kunt kijken. Op een andere manier talent gaat werven. Zorgt voor een gelijke beoordeling en beloning van mensen. Gelijke kansen op promoties. Je vooroordelen opzij kunt zetten en mensen een eerlijke kans durft te geven.

Ja er is nog een lange weg te gaan, maar laten we positief zijn over de stappen die binnen bedrijven wel gezet worden. Het is geen sprint, maar een marathon.

https://dutchitchannel.nl/713824/het-is-geen-sprint-maar-een-marathon.html