Hendrika Willemse | Female empowerment | Ondernemer | Coach | Spreker

Je kunt geen teams die uitblinken bouwen als je niet investeert in diversity binnen je organisatie!

Mensen vragen mij weleens of ik hier nou echt in geloof of niet….

Sowieso een gekke vraag, want waarom zou ik iets zeggen als ik er niet in geloof maar dat ter zijde

Ik geloof hier niet alleen in, maar in de afgelopen 20 jaar heb ik ook in de praktijk gezien dat dit echt zo is.

De meest succesvolle teams zijn divers, maar niet alleen dat…

Ze maken ook optimaal gebruik van die diversiteit. Mensen staan in hun kracht en hun kwaliteiten worden gezien en gewaardeerd.

Ze worden niet in een standaard hokje gepropt

Ze worden empowered waardoor ze het maximale uit zichzelf kunnen halen en dingen kunnen doen waarvan ze misschien zelf nooit hadden gedacht dat ze die ooit zouden kunnen.

De echte magie gebeurt in dit soort teams en organisaties waar dit gedragen wordt.

Waarom kunnen teams alleen uitblinken met diversity als basis?

Waarom is dat dan zo?

Wanneer de diversiteit in teams ontbreekt krijg je vooral veel van “hetzelfde”

Dezelfde “type” mensen. Met vaak dezelfde kijk op dingen of mening over dingen. Dezelfde aanpak. Dezelfde manier van denken.

Mensen nemen vaak dezelfde type persoon aan. In lijn met hun eigen definitie van wat goed is en hoe goed eruit zou moeten zien.

Maar is die definitie wel zo objectief?

Uiteindelijk niet, want de realiteit is dat we te vaak in onze eigen patronen en vooroordelen blijven zitten. Onze eigen ziens- en denkwijze…. Die volgens ons goed is…

Feit is dat als je blijft doen en denken zoals je deed, je krijgt wat je hebt.

En begrijp me niet verkeerd, dat kan op zich prima zijn.

Maar uiteindelijk willen we meer… Wil de organisatie meer… Meer groei…. Meer resultaat… Meer kunnen bijdragen…. Meer het verschil kunnen maken…

En hiervoor moet je uit je comfort zone komen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt

Wat betekend diversity nou eigenlijk echt?

Bij diversiteit denken mensen vaak aan “gender” diversiteit, maar het gaat natuurlijk vele malen verder dan dat.

Diversiteit in ervaring en manieren van denken. In culturele achtergrond. In achtergrond qua opleiding. Leeftijd. Etc.

Maar diversiteit gaat voor mij vooral om het verschil in vaardigheden en kwaliteiten.

Zo zijn er een hoop vaardigheden die door veel mensen bestempeld worden als “typisch vrouwelijk” of “typisch mannelijk”

Voorbeelden van typisch vrouwelijk: Intuïtief, empathisch, open, kwetsbaar, plezier gericht

Voorbeelden van typisch mannelijk: Rationeel, gefocust, doelgericht, probleemoplossend, analytisch

Maar dit betekent natuurlijk niet dat een vrouw niet doelgericht kan zijn of een man niet empathisch…

Het “grappige” is wel dat wanneer een vrouw gedreven is ze al snel als te ambitieus wordt neergezet… Of wanneer ze doelgericht is al snel als koud afgeschilderd wordt…

Diversity hoort en verdient meer dan een quota te zijn

Ik ben geen voorstander van een vrouwenquota…. There… I said it…

De mensen die mij goed kennen weten dit en ik steek deze mening ook niet onder stoelen of banken omdat ik hier ook echt achter sta.

Ik begrijp dat een quota goed is voor de awareness, maar ik geloof niet dat het de barrières gaat doorbreken die doorbroken moeten worden….

Fundamentele verandering is noodzakelijk om oude gewoontes en denkwijze binnen organisatie te veranderen. En wil je serieus aan de slag met meer diversiteit dan is dat wel nodig om het succesvol te maken.

En fundamentele verandering is vaak pijnlijk…

Je kunt divers talent aannemen, maar als iemand zich daarna niet thuis voelt wordt het nooit een succes. Dan stromen mensen weer heel snel uit….

Diversity moet onderdeel van je business planning en prioriteiten zijn

Diversity moet breed in een organisatie gedragen worden. Op alle niveaus want alleen dan heeft het echt kans van slagen.

Ik denk dat veel organisaties en managers echt wel het belang van diversiteit zien en weten welke potentiele positieve impact het kan maken.

Diversity moet onderdeel van je business planning en prioriteiten zijn wil je echt verschil kunnen maken.

Maar again… Fundamentele verandering is vaak lastig en pijnlijk….

Dus doen we niet wat er echt voor nodig is

Het kost te veel moeite… We moeten buiten de gebaande paden en dat is onbekend terrein dus we proberen het maar niet.

Lekker oud en vertrouwd blijven we in de comfort zone zitten

1 ding is zeker, dan verandert er ook vrij weinig

Wat nu misschien ok is, maar op de lange termijn niet

Want de organisaties die nu de stappen niet zetten die nodig zijn gaan de boot missen

Er zijn organisaties die wel bereid zijn om te doen wat nodig is en die er wel echt voor gaan

Dat zijn de teams die straks gaan excelleren en die het verschil gaan maken voor hun klanten, partners en medewerkers

Die echte impact gaan maken en echte teams die uitblinken bouwen!

Liefs, Hendrika